Puncovní úřad

Společnost SOFIA Jewelry, s.r.o., je řádně registrována v seznamu podnikatelů s drahými kovy v SR vedeného Puncovním úradem.

Puncovní značky

Všechny stříbrné a zlaté šperky nabízené v prodejnách SOFIA nebo na e-shopu SOFIA podléhají kontrole Puncovního úřadu. Šperky jsou puncovány puncovními značkami u nás i v Evropské unii.

Puncové značky SR

Odpovědnostní značka

Toto označení je přiděleno každé registrované společnosti či zlatníkovi příslušným puncovním úřadem. Zpravidla se používají iniciály firmy a toto označení je totožné, až už společnost vystupuje v roli výrobce nebo obchdoníka. Naše odpovědnostní značka obsahuje písmena SF umístěná v obdélníku.

Jak se šperky puncují?

Všechny vyrobené šperky na území Slovenské republiky, které jsou ze slitin zlata, stříbra nebo z platiny, musí být opatřeny odpovědnostní značkou a po následné kontrole puncovním úřadem také puncovní značkou. Puncovní značka na těchto špercích povinně být nemusí, ale výrobce ji často přidává pro lepší informaci. 

U dovezených šperků je situace složitější. Záleží totiž na tom, z jaké země byly šperky dovezeny. Slovenský puncovní úřad uznává puncovní značky některých jiných krajin a šperky s tímto označením poté už není nutné dále označovat slovenským puncem. Mezi tyto krajiny patří Česká republika, dále státy, které podepsaly tzv. Vídeňskou konvenci a krajiny, se kterými Slovensko podepsalo Dohodu o vzájemné platnosti puncovních značek. Na špercích z těchto krajin můžete najít tedy buď tzv. konvenční punc nebo puncovní značku příslušného státu.

Šperky, které jsou dovezeny z jiných krajin, musí být označeny nejprve odpovědnostní značkou a poté předloženy ke kontrole puncovnímu úřadu, který je označí státní puncovní značkou.

Jaké šperky se nemusí puncovat?

Výjimku představují šperky v podlimitní hmotnosti, která u zlata a platiny představuje 0,5 g a u stříbra 2 g. Ty kontrole puncovního úřadu nepodléhají, nemusí být tedy označeny státní puncovní značkou, ale naopak je u nich povinné označení puncovní a odpovědnostní značkou.

Dovezené šperky, které jsou v podlimitní hmotnosti, také nemusí být kontrolovány puncovním úřadem. Toto zboží tedy nemusí být označeno státním puncem. Zpravidla na něm ale bývá odpovědnostní značka, která odkazuje na dovozce. A nesmí chybět puncovní značka. 

Chcete vědět více? Navštivte oficiální stránky Puncovního úřadu SR