Sofia soutěž

Losování výherce soutěže

za 26. týden (22. 6. - 28. 6. 2020)

 


 

Statut soutěže platný pro e-shop SOFIA

  • Soutěž o poukázku v hodnotě 7 500 Kč probíhá na e-shopu SOFIA. 
  • Zapojit se může každý zákazník, který nakoupí na e-shopu SOFIA od 21. 4. do 30. 6. 2020.
  • Zákazníci nakupující přes e-shop SOFIA se do soutěže mohou zapojit potvrzením zájmu v košíku, před potvrzením a odesláním objednávky.
  • Soutěžící svou účastí uděluje Vyhlašovateli soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail, za účelem organizování soutěže. Soutěžící jako dotyčná osoba má práva uvedená v ustanovení § 22 a násl. zákona SR. Tímto zároveň potvrzuje, že veškeré jeho osobní údaje byly poskytnuty dobrovolně, jsou pravdivé, správné a aktuální. 
  • Na výhru nevzniká právní nárok. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní podmínky kdykoli omezit, odložit, změnit nebo zrušit. Každá změna je účinná zveřejněním. 
  • Zákazník se ve vybraném období může do soutěže registrovat vícekrát.
  • Souhlas platí do ukončení soutěže. Souhlas může zákazník odvolat i dříve, a to písemně na adresu sídla Vyhlašovatele. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru.
  • Výherce bude vyhlášen po slosování, které se uskuteční každé pondělí, následně bude výherce kontaktovaný a bude mu elektronicky zaslaná výherní dárková poukázka na nákup šperků na e-shopu SOFIA v hodnotě 7 500 Kč. Výherce a záznam slosování bude zveřejněn každé pondělí na stránkách e-shopu SOFIA.
  • Pravidla soutěže se řídí právními předpisy platnými v čase jejího konání na území SR. Soutěžní podmínky jsou zveřejněné na webové stránce Vyhlašovatele soutěže www.sofia.sk. Tyto soutěžní podmínky nabývají účinnost dnem zahájení soutěže.

Sofia Jewelry, s. r. o.

V Bratislavě dne 21. 4. 2020

 


 

Losování výherce soutěže

za 25. týden (15. 6. - 21. 6. 2020)

Losování výherce soutěže

za 24. týden (8. 6. - 14. 6. 2020)

Losování výherce soutěže

za 23. týden (1. 6. - 7. 6. 2020)

Losování výherce soutěže

za 22. týden (25. 5. - 31. 5. 2020)

Losování výherce soutěže

za 21. týden (18. 5. - 24. 5. 2020)

Losování výherce soutěže

za 20. týden (11. 5. - 17. 5. 2020)

Losování výherce soutěže

za 19. týden (4. 5. - 10. 5. 2020)

Losování výherce soutěže

za 18. týden (27. 4. - 3. 5. 2020)

Losování výherce soutěže

za 17. týzden (20. - 26. 4. 2020)