Sofia súťaž

Žrebovanie výhercu súťaže

za 26. týždeň (22. 6. - 28. 6. 2020)

 


 

Štatút súťaže platný pre e-shop SOFIA

  • Súťaž o 300 € poukážku prebieha v e-shope SOFIA.
  • Zapojiť sa môže každý zákazník, ktorý nakúpi v e-shope SOFIA od  21. 4. do 30. 6. 2020.
  • Zákazníci nakupujúci cez e-shop SOFIA sa do súťaže môžu zapojiť potvrdením záujmu v košíku, pred potvrdením a odoslaním objednávky.
  • Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje Vyhlasovateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón a e-mail, pre účely organizovania súťaže. Súťažiaci ako dotknutá osoba má práva uvedené v ustanovení § 22 a nasl. zákona. Týmto zároveň potvrdzuje, že všetky jeho osobné údaje boli poskytnuté dobrovoľne, sú pravdivé, správne a aktuálne.
  • Na výhru nie je právny nárok. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťažné podmienky kedykoľvek obmedziť, odložiť, zmeniť alebo zrušiť. Každá zmena je účinná zverejnením. 
  • Zákazník sa vo vybranom období môže do súťaže registrovať viackrát.
  • Súhlas platí do ukončenia súťaže. Súhlas môže zákazník odvolať aj skôr a to písomne na adresu sídla Vyhlasovateľa. Vtedy ho však v prípade výhry nie je možné kontaktovať.
  • Výherca bude vyhlásený po zlosovaní, ktoré sa uskutoční každý pondelok, následne bude výherca kontaktovaný a bude mu elektronicky zaslaná výherná darčeková poukážka na nákup šperkov v e-shope SOFIA v hodnote 300 €. Záznam zo žrebovania, ako aj výherca, bude uverejnený každý pondelok na stránkach e-shopu SOFIA.
  • Pravidlá súťaže sa riadia právnymi predpismi platnými v čase jej konania na území SR. Súťažné podmienky sú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa súťaže www.sofia.sk. Tieto súťažné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom začatia súťaže.

Sofia Jewelry, s.r.o.

V Bratislave, dňa 21. 4. 2020.

 


 

Žrebovanie výhercu súťaže

za 25. týždeň (15. 6. - 21. 6. 2020)

Žrebovanie výhercu súťaže

za 24. týždeň (8. 6. - 14. 6. 2020)

Žrebovanie výhercu súťaže

za 23. týždeň (1. 6. - 7. 6. 2020)

Žrebovanie výhercu súťaže

za 22. týždeň (25. 5. - 31. 5. 2020)

Žrebovanie výhercu súťaže

za 21. týždeň (18. 5. - 24. 5. 2020)

Žrebovanie výhercu súťaže

za 20. týždeň (11. 5. - 17. 5. 2020)

Žrebovanie výhercu súťaže

za 19. týždeň (4. 5. - 10. 5. 2020)

Žrebovanie výhercu súťaže

za 18. týždeň (27. 4. - 3. 5. 2020)

Žrebovanie výhercu súťaže

za 17. týždeň (20. - 26. 4. 2020)