Žiadosť na uplatnenie práv ohľadom spracúvania osobných údajov

Riadne a zákonné spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je pre nás dôležité a zabezpečenie ochrany osobných údajov je našou významnou prioritou. 

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo "byť zabudnutý").

Pre uplatnenie niektorého z vašich práv ohľadom spracovania osobných údajov vyplňte, prosím, formulár nižšie.

(i) A megadott e-mail címre elküldjük az autorizációs kódot.